חזון ויעדים

חברי הועד:

איתי שחורי (יו"ר הועד), ניר גנצ'רסקי (גזבר), עובד אליעז (מזכיר), דלית מנחם ואדית בוהם.

 מדוע אנחנו כאן?

החזון העומד לנגד עינינו הוא יצירת חיי קהילה פעילה בעלת איכות חיים גבוהה.

מה זה אומר?

השקעה בחינוך הילדים, פיתוח פעילויות תרבות לכל הגילאים, סביבה נקייה, מסודרת ובטוחה ושיתוף כולנו בעשייה זו!

איך זה קורה?

יש במושב שלנו אנשים איכותיים ובעלי כישורים מגוונים, שמהווים מקור כוח וערובה להצלחה.

הקמנו ואנו ממשיכים לבנות, מערך ועדות וצוותי ניהול לכלל התחומים הקשורים בחיי המושב. עקרון הפעולה מתבסס על עבודת ניהול מקצועית, ניהול תקציב אחראי, חשיבה יצירתית ועשייה צוותית.

על פי עקרונות אלו, בשקיפות מלאה ותקשורת רציפה, מתבצעים תכנון ארוך טווח ועשייה שוטפת, יחד עם וועד האגודה ואגפי המועצה.

אנו קוראים לכולם להיות פעילים במהלך חשוב זה, כל אחד על פי יכולתו ורצונו!

אתם מוזמנים להגיע למפגשים וישיבות וליצור קשר עם כל אחד מאיתנו.

חזון ויעדים

כל הזכויות שמורות למושב / שיווק למען הקהילה

טל: 08-9224869 פקס: 08-9223654 infobenshemen@gmail.com