כלבים משוטטים

לתושבים שלום,
אל הוועד מגיעות תלונות חוזרות ונשנות על כלבים שמשוטטים בצורה חופשית ברחבי המושב.
הכלבים נובחים ורודפים אחרי ההולכים ברגל או הרוכבים על אופניים, רודפים אחרי כדורי המשחק במגרש, לעיתים מפוצצים אותם ועושים צרכיהם בכל מקום, כולל במגרשי המשחק.
חוקי העזר של המועצה, קובעים כי בעל חיים במקום ציבורי חייב להיות קשור היטב ואין להתיר לו לשוטט חופשי. כמו כן, במידה ועשה בעל החיים את צרכיו, יש לאסוף אותם מייד.
נבקשכם להקפיד על הכללים הללו לטובת הבטיחות והבריאות של כולנו.
תודה על שיתוף הפעולה.

כלבים משוטטים

כל הזכויות שמורות למושב / שיווק למען הקהילה

טל: 08-9224869 פקס: 08-9223654 infobenshemen@gmail.com