תוכנית למניעת אלימות במושב בן שמן

ועדת חינוך, בשיתוף עם אגף הרווחה של המועצה, מתחילים להפעיל תוכנית למודעות וחינוך של כלל התושבים בנושאי: התנהגות אנטי חברתית ומניעת אלימות.

(התנהגות אנטי חברתית היא ביטוי "רך" לאלימות מכל סוג שהוא כולל זריקת זבל, צרכי כלבים על הדשא וכמובן אי- חינוך לדרך ארץ בסיסית בדיבור ובהתנהגות).

 התוכנית נחלקת ל-3 שלבים עיקריים:

1. סקר ראשוני ללמידה.

2. גיבוש יעדים לפי ממצאי הסקר ובניית תוכנית פעולה לטווח ארוך.

3. התנעה והפעלת התוכנית בכל הערוצים, ביקורות ומקצי שיפורים ויצירת פעילויות לאורך זמן.

נודה על שיתוף פעולה מצידכם

תוכנית למניעת אלימות במושב בן שמן

כל הזכויות שמורות למושב / שיווק למען הקהילה

טל: 08-9224869 פקס: 08-9223654 infobenshemen@gmail.com