שיפור והעלאת הביטחון האישי והציבורי במושב

תושבי בן שמן שלום,

אנחנו לקראת השלב הסופי של הסדרת תוכנית ביטחון יישובית.

במהלך חצי השנה שחלפה, הוקמה ועדת ביטחון, נבנתה תוכנית ביטחון יישובית, הועברה החלטה בוועד המקומי ובמליאת המועצה האזורית על הקמת מנהלת שמירה וגביית היטל שמירה מהתושבים.

תוכנית הביטחון הוצגה לאישור קב"ט המועצה ובקרוב תוצג גם לתושבי המושב.

לתוכנית הביטחון מרכיבים רבים, חלקם בתחום התשתיות (גדרות, שערים, מצלמות) וחלקם בתחום הפעילות האופרטיבית (שומר/סייר מחברת אבטחה, צוות כוננות יישובי ועוד).

החל מחודש ספטמבר 2014 תחל גביית היטל השמירה באופן שוטף, בכפוף לקבוע בחוק העזר.

במקביל, נתחיל בהדרגה לממש מרכיבי ביטחון, סיורי בוקר/ערב, הפעלת שער הכניסה בשעות הלילה, שיפור שערים, התקנת מצלמות ועוד.

תוכנית הביטחון משרתת את כלל התושבים והיטל השמירה ייגבה מכל בית אב בישוב.

בתקופה הקרובה, יאספו פרטי התושבים, הכתובות והטלפונים בכדי שניתן יהיה להזין אותם למחשב ולתוכנת הפתיחה של השער החשמלי. יודגש בזאת, כי דיירים שכירים יידרשו להעביר צילום ת"ז וכתובת השכירות בכדי לוודא פיקוח ובקרה על הנכנסים ליישוב.

כמו כן, אנו שוקדים על הנפקת מדבקת זיהוי לרכב בכדי להקל על תהליך הזיהוי והכניסה בשער בשעות הערב, בשלב בו תהיה נוכחות של שומר בשער.

בתקווה לשיתוף פעולה והרתמות רחבה של כולכם.

תודה, ועדת ביטחון

שיפור והעלאת הביטחון האישי והציבורי במושב

כל הזכויות שמורות למושב / שיווק למען הקהילה

טל: 08-9224869 פקס: 08-9223654 infobenshemen@gmail.com