צוות כוננות/סיור/ביטחון

לתושבים שלום,

בכוונת ועדת ביטחון להקים צוות מתנדבים שיהיה ערוך לטפל בבעיות ביטחוניות, הן באופן נקודתי סביב אירוע ספציפי והן כחלק מפעילות שוטפת, להגברת תחושת הביטחון של התושבים.

דרכי העבודה והפעילויות למיניהן, שיתקיימו בתיאום עם משטרת לוד, קב"ט המועצה, מג"ב והסיור הכפרי, יהיו תלויות באופן ישיר במספר המתנדבים שיעמוד לרשותנו.

מגוון פעילויות אפשריות לביצוע ע"י צוות המתנדבים:

  • סיורי נוכחות יום ולילה בגבולות הישוב ובשטח החקלאי הסמוך.
  • סגירת ופתיחת שערים ומענה לדרכי גישה מפאתי המושב פנימה.
  • מענה בעת אירוע נקודתי.
  • שיתוף פעולה עם גורמי הביטחון במרחב.
  • שיתוף פעולה ופיקוח על צוות הסיור שעתיד לפעול במושב כחלק מתוכנית הביטחון המתגבשת
  • ועוד

בואו לא נשאיר את הביטחון בישוב להיות נחלתו של קומץ 'משוגעים לדבר'. לכל אחד יש את היכולת לתרום את חלקו.

להצטרפות -לחץ כאן – לאחר סיום יש ללחוץ על הכפתור "שלח"

תודה,

ועדת בטחון והוועד המקומי

צוות כוננות/סיור/ביטחון

כל הזכויות שמורות למושב / שיווק למען הקהילה

טל: 08-9224869 פקס: 08-9223654 infobenshemen@gmail.com