פיקוח

 תושבים יקרים,

לידיעתכם, לאור תלונות רבות של תושבים בכלל יישובי המועצה, בדבר השלכת פסולת במתחמים ציבוריים שלא על פי התקנות, הוחלט במועצה על הגברת הפיקוח והאכיפה בנושא זה.

משמעות ההחלטה היא שבכלל הישובים של המועצה יערכו בדיקות תכופות על ידי פקח ובמידת הצורך יינתנו קנסות.

אנא, שימו לב, בראש ובראשונה למען איכות חיינו במושב וגם על מנת להימנע מקנסות מיותרים, הקפידו על השלכת פסולת על פי ההנחיות וימי הפינוי המיועדים.

ברחבי המושב כבר הוקמו מספר פינות גזם חדשות ותהיינה עוד. את הגזם יש להוציא לפינות המיועדות בין מוצאי שבת ועד ליום ב'. כמו כן, ישנן פינות מחזור מסודרות במספר מוקדים.

בברכה,

ועד מקומי

פיקוח

כל הזכויות שמורות למושב / שיווק למען הקהילה

טל: 08-9224869 פקס: 08-9223654 infobenshemen@gmail.com