איסוף חבילות ודואר רשום

תושבים יקרים,

דברי דואר רשום וחבילות יש להוציא מדוורית המושב רק עם פתק אדום שחולק בתיבת הדואר, חבילה או דואר רשום לא יחולקו ללא פתק זה.

איסוף חבילות ודואר רשום

כל הזכויות שמורות למושב / שיווק למען הקהילה

טל: 08-9224869 פקס: 08-9223654 infobenshemen@gmail.com