אגרת ביוב הבהרות

שלום לכולם,

 בהמשך לשאלות רבות אשר עלו בנוגע לשינוי שיטת חיוב אגרת הביוב , להלן מספר הבהרות :

חיוב אגרת ביוב

 

בעקבות שינויי חקיקה, מחויבת המועצה לפעול ע"פ כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד). כללים אלה חלים על כלל המועצות האזוריות בישראל, ומשנים את אופן חישוב אגרת הביוב מחיוב קבוע לחיוב ע"פ צריכה. השינוי ייכנס לתוקף החל מצריכת המים המתחילה ביום 1.1.2015 .

 אז מה השינוי שהולך להיות?

השינוי באגרת הביוב:

עד היום תשלום אגרת הביוב היה קבוע ואחיד לכל יחידת דיור (כ – 170 ₪ לחודשיים). במצב החדש מחויבת המועצה לחייב את תושביה באגרת ביוב, בהתאם לצריכת המים של כל צרכן. לכל קוב מים נקבע תעריף, שמתבסס על תחשיב שנערך במועצה בסיוע חברה מקצועית בתחום.

האם החיוב הוא על כל צריכת המים ?

 

ברור לכולם, כי לא כל צריכת המים עוברת בסופו של דבר אל מערכות הביוב ולכן לא נכון לחייב באגרת ביוב עבור כל צריכת המים. הדבר נכון בפרט לבתים פרטיים עם גינות ומשקים, אשר חלק מהצריכה שלהם לא מגיעה למע' הביוב. 

 

לפיכך, אופן החיוב יהיה כמפורט:

 

א.       בחודשי החורף ( דצמבר עד מרץ ) יחוייב הצרכן עפ"י 90% בלבד מהצריכה בפועל ( מתוך ההנחות שאין השקיית גינות ושחלק קטן מהצריכה ( 10% ) אינו מגיע למערכת הביוב ).

ב.       בחודש הקיץ ( אפריל- נובמבר ) יחוייב הצרכן עפ"י ממוצע הצריכה בחודשי החורף או הצריכה בפועל  ( הנמוך מביניהם ).

 

 

 

אגרת ביוב הבהרות

כל הזכויות שמורות למושב / שיווק למען הקהילה

טל: 08-9224869 פקס: 08-9223654 infobenshemen@gmail.com