בית כנסת

ממוקם בפינת דרך הזית ודרך התמר. פעיל מידי יום.

אחראי בית הכנסת: צבי אבשלומי 050-2510319

כל הזכויות שמורות למושב / שיווק למען הקהילה

טל: 08-9224869 פקס: 08-9223654 infobenshemen@gmail.com