מתי 3 ביוני 2016
איפה בחורשה הצמודה למזכירות
גילאים כולם

יריד כפרי

 

image001

אירועים

כל הזכויות שמורות למושב / שיווק למען הקהילה

טל: 08-9224869 פקס: 08-9223654 infobenshemen@gmail.com